Skip navigation

Probleme

Activitate 2

1) Scrieți un algoritm în pseudocod care citește două numere naturale a și b și calculează și afișează suma celor două numere naturale prin adunări repetate cu 1.

2) Scrieți un algoritm în pseudocod care ciește două numere naturale a și b și calculează și afișează produsul celor doua numere naturale fără a utiliza operatorul de înmulțire.