Skip navigation

Temă pentru acasă

Activitate

Scrieți un algoritm reprezentat în pseudocod care citește un număr natural n, calculează și afișează suma cifrelor unui număr natural n.